äùîù ù÷òä ìä åäåà òåã çéëä ìä
ëê çìôå ðòåøéå
åàí äéà ùåîòú, äéà áèç éåãòú
òì îé äùéø äæä ðëúá

äåà éùá òì ñôñì åæø÷ àì äñì
áãì ñéâøéä, îúç àú øâìéå
åá÷öä äñîèä ùåá øàä àú ãîåúä
ùì ðòøú çìåîåúéå

äåà ùìó îäëéñ á÷áå÷, åäëðéñ
÷åðéà÷ æåì, äøâéù ëîå âðá
äéà âøä îîåì, ðùåàä òí çúåì
ðòøú çìåîåúéå

àðùéí ùòáøå, ãáø ìà àîøå
äí âí ìà äñúëìå òìéå
äåà ìà äîùåâò äøàùåï ùðôâò
îðòøú çìåîåúéå

ùåá äçåùê àëì ëì òìä ùðôì
äúçìó ìå òåã ÷éõ áñúéå
æä äéä ëì ëê èåá àí ôúàåí äéà úçìåó
ðòøú çìåîåúéå

ìøâò àçã äåà òöí àú òéðéå
åàæ äéà çìôä òì ôðéå
åëùäúòåøø ìà äéúä ùí éåúø
ðòøú çìåîåúéå

äùîù ù÷òä ìä åäåà òåã çéëä ìä...


Lyrics submitted by Novartza

ðòøú çìåîåúéå song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Holiday
Bee Gees
@[Diderik:33655] "Your a holiday!" Was a popular term used in the 50s/60s to compliment someone on their all around. For example, not only are they beautiful, but they are fun and kind too ... just an all around "holiday". I think your first comment is closer to being accurate. The singer/song writers state "Millions of eyes can see, yet why am i so blind!? When the someone else is me, its unkind its unkind". I believe hes referring to the girl toying with him and using him. He wants something deeper with her, thats why he allows himself to be as a puppet (even though for her fun and games) as long as it makes her happy. But he knows deep down that she doesnt really want to be serious with him and thats what makes him.
Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.