àîù äúáæéúé áôòí äîàä
çìîúé ùåá òìééê áìåðãéðéú ÷èðèðä
ùúéúé àöì àåùé÷ çìåîåú ãé çøéôéí
äàâå äúðôç äøâùúé òððéí

àîù ùåá ä÷àúé áçöø äàçåøéú
ùúéúé îäáøæ çìåãä îùîòåúéú
åáòèå áé îåì ëåìí ëé ìà äééúé áöáà
åîä æä ìá øâéù îåì áéèçåï ùì îãéðä

ðäééúé ç÷ìàé îööúé ãåðí ãùà
åìà àìê ìéùåï, ìà àìê ìôðé ù...
ìà àìê ìéùåï ìôðé ùàú ÷öú úìèôé
ëáø çöé úì áøåê éåãòéí ùàðé éäåãé

úîéã àú áàä àçø ëê ëùòéðééí ðñâøåú
úîéã àú áàä áçìåîåú
åòëùéå àìê ìéùåï, à÷åí ìé îàåçø
åùåá îçø éäéä àåúå ãáø
àîù


Lyrics submitted by Novartza

àîù song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.
Album art
2021
Lauv
This standalone single by Lauv marks the end of the year 2020. The track was produced by Jamil “Digi” Chammas & Lauv, being released via major streaming platforms on December 31, 2020.
Album art
Nxbody
TheHxliday
This standout off the artiste's latest project, an EP titled "Batbxy", was jointly produced by Shop w/ Trap, VDIDIT & Mike Gonsolin. The track was released via notable streaming platforms on January 1, 2021.