æøéçä òì äîãáø, òåìä ìàè ìàè
ðãøê àì äîçø, áìé ìäøâéù ëîòè
äéìã áúåëé, äåìê ìé ìàéáåã
òëùéå æä àîéúé, ëàï òì ñó äáâøåú

òåöí àú äòéðééí, ùåëç àú ëåìí
çåá÷ àú äùîéí, åìå÷ç ôñ÷ æîï îäòåìí

åäìá ÷åøà, åäìá ÷åøà,
ìôâéùåú çãùåú, åòøéí øçå÷åú
àäáåú ùàåäá, åëàá ùàëàá
òéîê - àú

îúåê äùëçä, äæëøåðåú òåìéí
çîéí ëîå äæøéçä, áøåøéí ëîå äâìéí
áðòìé ò÷á åâåôééä ëúåîä
ëùäéà ø÷ãä, äìá ãéìâ òì ôòéîä

åäìá ÷åøà, åäìá ÷åøà,
ìôâéùåú çãùåú, åòøéí øçå÷åú
àäáåú ùàåäá, åëàá ùàëàá
òéîê - àú

àåúå çìåí îúå÷, äåìê åðòìí
ðåùí òîå÷ òîå÷, åìå÷ç ôñ÷ æîï îäòåìí

åäìá ÷åøà, åäìá ÷åøà,
ìôâéùåú çãùåú, åòøéí øçå÷åú
àäáåú ùàåäá, åëàá ùàëàá
òéîê - àú


Lyrics submitted by Novartza

æøéçä òì äîãáø song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Blank Space
Taylor Swift
This song is Swift's response to the negative reputation the media has given her. "I can make the bad guys good for a weekend" - the bad guys are the paparazzi to Swift, but are good to the "player" since association with Swift immediately gives publicity. Any publicity is good publicity and Swift knows this. "You can tell me when it's over" - the tabloids rumor relationships are over before the couple announces it officially. With this song Swift is portraying the way she is portrayed by the media. It is a sarcastic jab at how she views herself and how her "ex-lovers" only wanted to be with her to increase their fame. I applaud the brilliance in writing about how you always write about relationships. It is expected so Swift is giving the media what they want and profiting off the attention.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
I don't want another sorry
Dax & Trippie Redd
This standalone single marks the first official collaboration between the two rappers. The track was produced by SephGotTheWaves, Stillsanexile & Trademark. It was released on December 29, 2020.
Album art
Blue Lights X 216
Jorja Smith
This standalone single was produced in its entirety by Elfi Vomberg, and released on December 29, 2020.
Album art
Anyone
Justin Bieber
This standalone single marks the latest loosie that the Canadian pop superstar is dropping in anticipation of his next studio album. The track was produced by watt, The Monsters & Strangerz & Jon Bellion, and was released via digital streaming platforms on January 1, 2021.