îä ÷åøä ùí òì äçåó, éìãéí ùçåîéí òí úåó
òí ëéðåø åèîáåøéï, ìèàä ÷èðä úåôñéí, àää
àê äéà áøçä àì äîãáø, ø÷ æðá ÷èï ðùàø
äí áåëéí ëé áàîú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

éìãéí äëå áúåó, úáùøå àú áåà äñåó
äáå ÷èåøú åðøåú, ÷åððå äìéìéåú, àää
ùèåó ëáø âùí æìòôåú, æåäîä îäøçåáåú
÷øà æîéø áèøí òú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

âùí úí, çæøå ìçåó éìãéí ùçåîéí òí úåó
îú÷éðéí çìéìéåú îæðáåú ùì ñîîéåú, àää
àê éåúø àéðí éåãòéí àí æå îðèä àå éñîéï
îä ì÷çú, àéê ìúú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

îéúøéí áëå úôéìåú åäæéúé áìéìåú
àéê ðîñ îäöìéìéí ìá äùå÷åìã ùìé
ìá äùå÷åìã ùìé
ìá äùå÷åìã ùìé
àéù äùå÷åìã ùìé
àää.


Lyrics submitted by Novartza

àéù äùå÷åìã song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Breathe
80vii
This standout song was released to close out the year and was produced in its entirety by 80vii. The track was released via major streaming platforms on December 27, 2020.