îä ÷åøä ùí òì äçåó, éìãéí ùçåîéí òí úåó
òí ëéðåø åèîáåøéï, ìèàä ÷èðä úåôñéí, àää
àê äéà áøçä àì äîãáø, ø÷ æðá ÷èï ðùàø
äí áåëéí ëé áàîú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

éìãéí äëå áúåó, úáùøå àú áåà äñåó
äáå ÷èåøú åðøåú, ÷åððå äìéìéåú, àää
ùèåó ëáø âùí æìòôåú, æåäîä îäøçåáåú
÷øà æîéø áèøí òú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

âùí úí, çæøå ìçåó éìãéí ùçåîéí òí úåó
îú÷éðéí çìéìéåú îæðáåú ùì ñîîéåú, àää
àê éåúø àéðí éåãòéí àí æå îðèä àå éñîéï
îä ì÷çú, àéê ìúú, àéù äùå÷åìã ëáø îú, àää.

îéúøéí áëå úôéìåú åäæéúé áìéìåú
àéê ðîñ îäöìéìéí ìá äùå÷åìã ùìé
ìá äùå÷åìã ùìé
ìá äùå÷åìã ùìé
àéù äùå÷åìã ùìé
àää.


Lyrics submitted by Novartza

àéù äùå÷åìã song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top