øëáåú àçøé äâùí
áãøëï îòéø ìòéø
éù áãøê úçðä ÷èðä
àðé éåøã áùáéì ùäëøúé...

åùåá àðé ùåîò
ìéã áúé äàáï
ôøä âåòä áøôú
òéæéí áãùà

òëùéå àçøé ùðéí áâùí
àéù ìà éæää àåúé
ö'ôåæå áééùï
åëì éìãé äëôø áãøê îäâï
îöç÷÷éí á÷åì úîéã
ëùáà àåøç ìà îåëø
îé éæëåø àú áðå ùì äñôø
àðé éåöà îçåõ ìùééøä
îæîæí ëì äãøê çæøä

ùéø àçøé äâùí
ùéø àçøé äâùí
ùéø éùï
ùàîà ìéîãä àåúé ìùéø

ùéø àçøé äâùí
ùéø àçøé äâùí
ùéø éùï
îñúìñì åòåìä áçìåðåú
îòåøø áé æëøåðåú

áøçåáåú àçøé äâùí
äçééí ëúîåì ùìùåí
äñô÷ òåã îìååä àåúé
àðé çåôùé ììëú äáéúä...

æëøúé ùéø ùîç
òëùéå àðé ùåëç
àåìé àðé áåøç
îôðé äâùí

áëéëø ìéã çðåú äééï
"îéùäå ôúàåí öåò÷: "ö'ôåæå çæø
éåùáé áúé ÷ôä, æåâåú ìéã äáø
îðåôôéí éãí ëàéìå ëìåí àó ôòí ìà ÷øä
ëàï úîéã æåøîú äùâøä
àðé éåöà îçåõ ìùééøä
åáåëä ëì äãøê çæøä

ùéø àçøé äâùí...


Lyrics submitted by Novartza

ùéø àçøé äâùí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
Keep My Name Outta Your Mouth
Black Keys, The
This standout track comes off the artiste's latest reissue titled "Brothers Deluxe Remastered 10th Anniversary Edition". The track was produced by Mark Neill, Patrick Carney & Dan Auerbach. It was released via major streaming platforms on December 18, 2020.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.
Album art
Blue Lights X 216
Jorja Smith
This standalone single was produced in its entirety by Elfi Vomberg, and released on December 29, 2020.